Disclaimer

Aan het onderhoud van deze site besteedt Greenledwalls de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de informatie op de website greenledwalls.com & adverteren.greenledwalls.com kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs als u dit meldt via het contactformulier op onze website.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s, logo’s e.a.) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Greenledwalls Holding BV, worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax en opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u toestemming vragen via het contactformulier op onze website..

Hoewel deze site met zorg is gemaakt, kunt u aan de informatie op deze pagina’s geen rechten ontlenen. Greenledwalls neemt derhalve geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie.